Co to są wyłączenia odpowiedzialności?

Niektórzy ludzie nie przyjmują do wiadomości tego, że zakładu ubezpieczeń ma pełne prawo do tego, aby nie wypłacić im odszkodowania w ściśle określonych sytuacjach. Nawet jeśli sami zawinili pewnym czynem, wskutek którego zostali poszkodowani, lub nie przeczytali warunków umowy, nie chcą przyznać przed samym sobą, że to oni są niestety winni. Dlatego dzisiaj poruszam ten ważny temat. Co to są wyłączenia odpowiedzialności?

Wyłączenia odpowiedzialności mają na celu ochronę ubezpieczyciela przed celowym wymuszaniem odszkodowań, podobnie jak karencja, ale też sprawiają, że zakład ubezpieczeniowy nie ponosi odpowiedzialności za dosłownie wszystkie zdarzenia – nie istnieje polisa na życia, która ma nieskończony zakres ochrony.

Wyłączenia odpowiedzialności zawierają listę sytuacji, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za szkody poniesione przez osobę ubezpieczoną. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone w takich sytuacjach, jak:

  • samobójstwo osoby ubezpieczonej, jej samookaleczenie, śmierć lub okaleczenie w wyniku umyślnych działań osoby uposażonej,
  • działania wojenne, terrorystyczne, rozruchy, zamieszki, jeśli ubezpieczony bierze w nich czynny udział,
  • wypadek spowodowany odurzeniem alkoholem, środkami odurzającymi, psychotropowymi (np. w dawkach przekraczających zalecenia lekarskie).

Wyłączenia odpowiedzialności mogą obejmować także takie wydarzenia, jak zawał czy zachorowanie na udar. Dzięki wykupieniu dodatkowych świadczeń można wyjąć pewne zdarzenia z zakresu wyłączeń odpowiedzialności, jednak trzeba się zastanowić, czy jest to nam na pewno potrzebne. W przemyśleniu takiej decyzji może pomóc strona http://polisaubezpieczeniowanażycie.pl, na której znajdziesz dużo przydatnych informacji na temat ubezpieczeń na życie i przydatne słowniczki pojęć 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s